12-JaarspropositieVoorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen.

Deze informatie is bestemd voor werkgevers en werknemers die graag meer willen weten over de aanvullende WIA verzekeringen. Hier leest u welke nadelige gevolgen de Wet Inkomen en Arbeid (WIA) voor het inkomen van uw werknemers kan hebben als zij langdurig arbeidsongeschikt worden. Een WIA-uitkering betekent meestal een flinke daling van het inkomen van werknemers. Daarom kunt u als werkgever een aantal verzekeringen afsluiten die recht geven op een aanvullende uitkering.

Eerste 24 maanden: loondoorbetaling
Dit financiële risico kunt u afdekken door de verzuimverzekering. Klik hier voor meer informatie.

Na 24 maanden: de WIA
Na deze twee jaar beoordeelt het UWV in hoeverre de werknemer nog in staat is te werken en  welk inkomen daarmee verdiend kan worden. Maatstaf daarvoor is niet het beroep van de werknemer, maar alle “gangbare arbeid”. Het verschil tussen het inkomen uit gangbare arbeid en het inkomen van de werknemer voor arbeidsongeschiktheid bepaalt de mate van arbeidsgeschiktheid.

De beoordeling leidt er in veel gevallen toe dat er nog sprake is van een percentage arbeidsgeschiktheid. Dit  wordt de restverdiencapaciteit genoemd. In de hoogte van de  wettelijke uitkeringen wordt hiermee rekening gehouden.

Of een werknemer in aanmerking komt voor een uitkering is geregeld in de WIA. Het doel van deze  wet is arbeidsongeschikten te stimuleren zoveel mogelijk aan het werk te blijven. Werken wordt daarom beloond. De WIA kent 3 categorieën arbeidsongeschiktheid, met elk hun eigen regeling.
Wilt u een adviesgesprek met een van onze consultants klik dan hier.