Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Active Health Assurance vindt dat duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering is. Daarom ondernemen wij maatschappelijk verantwoord (MVO). Dit betekent dat wij bestaande bedrijfsactiviteiten verduurzamen en onze businessmodellen gericht zijn op mens, maatschappij en milieu. People, Planet en Profit vormen de drie pijlers van ons MVO-beleid.

People

Invulling aan het menselijke aspect van MVO geeft Active Health Assurance zowel in haar externe dienstverlening als naar haar medewerkers en de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan arbodienstverlening waar zowel oog is voor de wettelijke richtlijnen als voor medemenselijkheid. Of werving en selectie waarin de waardetoevoeging van het individu centraal staat, ongeacht sekse, afkomst en dergelijke. Onze eigen medewerkers ondersteunen wij onder meer door aandacht voor arbeidsomstandigheden, werkomgeving, werk-privé balans en opleidingen. Daarnaast worden op basis van de uitkomsten van het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek gekeken welke verbetermaatregelen er gewenst zijn. Vanuit aandacht voor onze omgeving, dragen wij jaarlijks een bijdrage af aan een of meerdere goede doelen.

Planet

Een gezond milieu is essentieel voor gezonde mensen nu en in de toekomst. Daarom onderneemt Active Health Assurance verschillende acties om nadelige effecten van haar handelen op het milieu te beperken. Hoewel Active Health Assurance landelijk opereert, beperken wij de reisbewegingen van onze medewerkers door het aanbrengen van een regionale focus in onze dienstverlening – dichtbij huis, dichtbij opdrachtgevers – en invoering van Het Nieuwe Werken. Aanvullend wordt op basis van het ISO 14001 milieubeheersysteem structureel gewerkt aan een gecontroleerde en zo laag mogelijke milieubelasting.

 Profit

Active Health Assurance hecht er waarde aan een betrouwbare en solide partner te zijn. Klanten moeten aan kunnen op een constante kwaliteit, een goede service tegen een billijke prijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk om samen te werken met leveranciers die eveneens oog hebben voor MVO. Onze leveranciers onderschrijven ons MVO-beleid en besteden 5% van de inkoopsom aan social refunding. Deze refunding heeft als doel om zoveel mogelijk mensen bewustmaken van de universele waarde van gezondheid voor zichzelf, hun omgeving, de samenleving en de wereld vanuit integraal perspectief.