Collectieve WIA verzekeringen

Collectieve WIA verzekeringen

Is uw medewerker langer dan 2 jaar ziek? Dan kan hij er in inkomen flink op achteruit gaan. Vaak krijgt hij wel een wettelijke uitkering, maar die uitkering is een stuk lager dan wat hij verdiende. Wij bieden daarvoor  mooie collectieve oplossingen.

WIA Bodem-aanvulling (<35% arbeidsongeschikt)

Wordt een medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan ontstaat er geen recht op een WIA-uitkering. Om het inkomensverlies te compenseren bieden wij een aanvulling op het salaris tot aan de pensioenleeftijd welke niet uitkomt boven het oorspronkelijke salaris.

WGA aanvulling (35-80% arbeidsongeschikt)

Wordt een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) dan ontvangt hij een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot het maximum jaarloon (€ 54.614 in 2018). Heeft de medewerker onvoldoende of geen werk dan daalt het inkomen tot bijstandsniveau. Wij bieden ongeacht werk of niet een aanvulling tot 70% van het salaris en met voldoende benutting van de restverdiencapaciteit volgt nog een bonus van 5%.  Medewerkers die boven het maximum jaarloon verdienen kunnen met een excedent-aanvulling tot aan 70% van het salaris verzekerd zijn.

IVA aanvulling (>80% arbeidsongeschikt)

Wordt een medewerker meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard dan volgt een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon tot het maximum jaarloon. Wij bieden een aanvulling van 20% op deze wettelijke uitkering tot het maximum jaarloon.

Voordelen voor u als werkgever:

  • Een inkomensoplossing naar uw wens doordat wij een maatwerkpakketsamenstellen van producten en diensten
  • Zorgvuldige partnerkeuzein arbodienstverlening en re-integratie
  • Premiekortingbij meerdere inkomensverzekeringen

Vrijblijvend advies

Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via 010–28 66 053 of via het contactformulier.

Contactformulier