Verzuim ontzorg verzekering

Verzuim ontzorg verzekering

De verplichtingen rondom de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte moeten voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers makkelijker, duidelijker en goedkoper zijn. Een MKB verzuim-ontzorg-verzekering die de (MKB-)werkgever zoveel mogelijk ontzorgt in hun re-integratieverplichtingen dient daarom per 1-1-2020 beschikbaar te zijn, zo zijn het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland overeengekomen. 

Minimumeisen en maximale ontzorging

In het convenant is onder meer vastgelegd dat:

  • De MKB verzuim-ontzorg-verzekering voor optimale ontzorging zorgt door een minimum pakket van eisen aan dienstverlening en expertise, met daarin onder andere een casemanager die de regie voert over de re-integratie
  • Het product poortwachterproof is
  • En tools bevat die medewerkers bewust maakt van de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van verzuim in het eigen bedrijf dient de verzekering te voorkomen
  • Bij klachten over dit specifieke product kunnen de werkgevers terecht bij een loket

Dit biedt MKB werkgevers de kans om hun loondoorbetalingsplicht van twee jaar adequaat te verzekeren en gebruik te maken van ontzorging bij langdurige ziekte van hun medewerkers.

Vrijblijvend advies

Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via 010–28 66 053 of via het contactformulier.

Contactformulier