Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Maar liefst 80% van de bedrijven tot tweehonderdvijftig man personeel in dienst heeft een verzuimverzekering. De vraag is: hebben zij de juiste dekking? Kiezen zij voor het juiste eigen risico? Is de premie wel reëel? Heeft u een verzuimverzekering of wilt u dit risico op de juiste wijze afdekken? Vraag dan bij ons een gratis analyse aan van uw bestaande polis.

Betaal het loon van uw zieke medewerkers, met de verzuimverzekering.

Ziek personeel kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Daarnaast heeft u als werkgever de wettelijke plicht uw medewerker terug te brengen in het arbeidsproces. Wij helpen u met uw ziekteverzuimverzekering waardoor u verzekert bent voor loondoorbetaling van zieke medewerkers, de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast worden de kosten verhaald als iemand anders aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Om deze kosten en risico’s te beperken, kunt u een verzuimverzekering afsluiten. Samen met onze consultant bepaalt u uw eigen risico termijn óf een eigen risicobedrag in samenhang met uw verzuimhistorie. Wij bieden zowel de conventionele verzuimverzekering als de Stop loss variant. Uw arbodienst zorgt vervolgens voor de benodigde re-integratie inspanningen voor een snelle terugkeer van uw medewerker. Door een optimale samenwerking en keuze van het eigen risico beperkt u uw schadelast optimaal en houdt u uw premie zo laag mogelijk.

Tevens zijn de verzekeraars bereid om een bijdrage te doen in de interventies die gepleegd moeten worden voor een spoedige re-integratie.

Effectief verzuimmanagement

Met alleen een goede verzuimverzekering bent u er niet. Effectief verzuimmanagement is essentieel om te voorkomen dat kort verzuim uitmondt in langdurig verzuim. De praktijk wijst uit dat met een integrale aanpak van verzuim, preventie en re-integratie een daling van het verzuim met 30% en een verbetering van duurzame inzetbaarheid haalbaar is.

Vrijblijvend advies

Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via 010–28 66 053 of via het contactformulier.

Contactformulier