12-Jaarspropositie

12-Jaarspropositie

Wilt u als werkgever of medewerker meer weten over de aanvullende WIA (Wet Inkomen en Arbeid) verzekeringen? Hieronder leest u welke nadelige gevolgen de WIA voor het inkomen van uw medewerkers kan hebben als zij langdurig arbeidsongeschikt worden. Daar een WIA-uitkering meestal een flinke daling van het inkomen van de medewerker betekent, kunt u als werkgever een aantal verzekeringen afsluiten die recht geven op een aanvullende uitkering.

Eerste 24 maanden: loondoorbetaling
Dit financiële risico kunt u afdekken door de verzuimverzekering.

Na 24 maanden: de WIA
Na deze twee jaar beoordeelt het UWV in hoeverre de medewerker nog in staat is te werken en  welk inkomen daarmee verdiend kan worden. Maatstaf daarvoor is niet het beroep van de medewerker, maar alle “gangbare arbeid”. Het verschil tussen het inkomen uit gangbare arbeid en het inkomen van de medewerker voor arbeidsongeschiktheid bepaalt de mate van arbeidsgeschiktheid.

De beoordeling leidt er in veel gevallen toe dat er nog sprake is van een percentage arbeidsgeschiktheid. Dit  wordt de restverdiencapaciteit genoemd. In de hoogte van de  wettelijke uitkeringen wordt hiermee rekening gehouden.

Of een medewerker in aanmerking komt voor een uitkering is geregeld in de WIA. Het doel van deze  wet is arbeidsongeschikten te stimuleren zoveel mogelijk aan het werk te blijven. Werken wordt daarom beloond. De WIA kent drie categorieën arbeidsongeschiktheid, met elk hun eigen regeling.

Collectieve WIA verzekeringen

Is uw medewerker meer dan 2 jaar ziek? Dan kan hij er in inkomen flink op achteruit gaan. Wij bieden daarvoor collectieve oplossingen:

Collectieve ongevallenverzekering

Een andere collectieve verzekering waar wij u mee u van dienst kunnen zijn, is de collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering geeft een uitkering aan medewerkers als ze overlijden of blijvend invalide worden als gevolg van een ongeval.

Vrijblijvend advies

Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via 010–28 66 053 of via het contactformulier.

Contactformulier