Eigenrisicodragerschap / WGA / ZW

Eigenrisicodragerschap / WGA / ZW

Steeds meer bedrijven verlaten het publieke stelsel (UWV) om het WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) risico privaat te verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Zowel vanwege de veel lagere premie bij de verzekeraars als ook de premiegarantie voor een bepaalde periode.

Eigenrisicodrager voor WGA

Als eigenrisicodrager (ER) voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte medewerkers. Deze 12 jaar bestaat uit de Ziektewet samen met de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar en de WGA van 10 jaar. Dit geldt voor al uw medewerkers met een tijdelijk en vast dienstverband.

Overstappen

U kunt 2x per jaar overstappen naar het private stelsel, te weten op 1 januari of 1 juli. De formulieren moeten wel 13 weken daaraan voorafgaand ingediend zijn bij de Belastingdienst, dus respectievelijk voor 1 oktober of 1 april. Wij kunnen u hierbij begeleiden en bieden u de dan laagste premie in de markt aan.

Wel of niet eigen risico dragen?

Vanaf 1 januari 2017 hebben er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden betreffende de doorbelasting van de WGA-lasten aan werkgevers. Deze veranderingen kunnen ongewenste situaties en grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Lees meer over de keuze voor het eigenrisicodragerschap.

Vrijblijvend advies

Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via 010–28 66 053 of via het contactformulier.

Contactformulier